Chief Instructor

CCFColwyn Bay Watersports is a new watersports centre in North Wales. We are looking for a chief instructor which is a new post created with financial support from the Coastal Communities Fund and ERDF. The role includes, but is not limited to

 • Safety – Ensuring all operations are delivered safely and within guidelines and operating procedures. Taking an active role in modifying operating procedures and risk assessments where they can be improved.
 • Staff – All aspects of managing the instructor and volunteer teams and ensuring that there are sufficient staff for bookings. Managing staff and volunteer development, feeding back on their performance, providing and facilitating training where needed. Also responsible for all aspects of recruitment and retention for operational staff. Ensuring that operational staff is well presented, punctual, and professional at all times.
 • Equipment – Responsible all Colwyn Bay Watersports equipment. This includes managing maintenance, and making long term decisions about the fleet of equipment and its use. Ensuring sufficient spares mean broken equipment can be swiftly returned to use. Managing the workshop and ensuring it remains efficient and tidy.
 • Delivery – Ensuring that all tuition is delivered in a highly professional manner. Many days in the duty senior role managing operations, and teaching courses personally when required. Providing feedback for as many sessions individually as possible, and creating a supportive learning culture in which instructors and volunteers learn from each other. Hosting daily briefings and debriefings.
 • Volunteers – Recruiting and training volunteers to support Colwyn Bay Watersports operations. Helping these volunteers work towards NGB qualifications and achieve instructor status if desired.
 • Products – Understanding and tweaking Colwyn Bay Watersports products and together with managing director and development manager altering them to reflect the market and the company’s goals.

Would suit an experienced senior instructor. Senior sailing and and windsurfing instructor qualifications are essential, paddle sport qualifications would be useful but are not essential. This is an exciting role in a new company with the opportunity to shape the look and feel of the organization for years to come. 

Prif Hyfforddwr

Mae Colwyn Bay Watersports yn ganolfan chwaraeon dŵr newydd yng Ngogledd Cymru. Rydym yn chwilio am brif hyfforddwr, mewn swydd newydd cafodd ei greu gyda chymorth y Gronfa Cymunedau’r Arfordir ar CDRE. Mae’r swyddogaeth yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig

 • Diogelwch – Sicrhau bod gweithrediadau yn cael eu gwneud mewn modd diogel, ac o fewn canllawiau a threfnau gweithredu. Cymryd rôl actif gydag addasu trefnau gweithredu ac asesiadau risg lle mae modd eu gwella.
 • Staff – Pob agwedd o reoli’r timau hyfforddwyr a gwirfoddolwyr, gan sicrhau bod nifer y staff yn addas i nifer y bwciadau. Rheoli datblygiad y staff a’r gwirfoddolwyr, gan gynnig adborth ar eu perfformiadau, a hyfforddi lle bydd angen. Hefyd yn gyfrifol am bob agwedd o recriwtio, a chynhaliaeth staff gweithredol. Sicrhau bod y staff gweithredol wedi’u cyflwyno’n daclus, ar amser ac yn broffesiynol trwy’r amser.
 • Offer – Cyfrifol am holl offer Colwyn Bay Watersports. Mae hen yn cynnwys rheoli cynhaliaeth yr offer, a gwneud penderfyniadau tymor hir gan feddwl am ddefnydd offer yr holl lynges. Rheoli nifer yr offer sbâr er mwyn sicrhau bod offer sydd wedi’u torri yn gallu cael eu trwsio’n sydyn. Rheoli’r gweithdy gan sicrhau ei bod o’n haros yn effeithlon ac yn daclus.
 • Addysg – Sicrhau bod yr holl addysg yn cael ei dosbarthu mewn modd hynod broffesiynol. Treulio dyddiau mewn rôl uwch rheoli gweithredol, ac addysgu cyrsiau’n bersonol lle bydd angen. Cynnig adborth yn bersonol ar gyfer rhan helaeth o’r cyrsiau lle bosib, a chreu diwylliant dysgu cynhalion, lle mae hyfforddwyr a gwirfoddolwyr yn dysgu o’i gilydd. Cynnal briffiau ac adrodd yn ôl yn ddyddiol.
 • Gwirfoddolwyr – Recriwtio a hyfforddi gwirfoddolwyr er mwyn cymhorthi weithgareddau Colwyn Bay Watersports. Helpu’r gwirfoddolwyr er mwyn anelu at ganfod cymwysterau NGB a hyfforddi os oes angen.
 • Cynhyrchion – Deall ac addasu cynhyrchion Colwyn Bay Watersports. Gyda’r Rheolwr-Gyfarwyddr a’r Reholwr Datblygu, eu haddasu wrth ystyried y farchnad a nodau’r cwmni.

Bydd y swydd yn addas i uwch-hyfforddwr profiadol. Mae cymwysterau uwch hwylio a hwylfyrddio yn angenrheidiol. Cymwysterau chwaraeon padl yn ddefnyddiol, ond nid yn hanfodol. Mae’r swydd yn un cynhyrfus mewn cwmni newydd, gyda’r cyfle i siapio naws a delwedd y sefydliad am flynyddoedd.

  sportwalesWEFO CCF Cyfenter bigger CCBC Menter Mon Logo